Spotkanie z Tomkiem Stachurą

  • 2019-05-15 18:00 - 20:00
  • za free
  • Archiwum

Administratorem danych osobowych jest "C.N. Tryton S.C. Krzysztof Wnorowski Waldemar Wnorowski" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pniewskiego 7/1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapraszamy na spotkanie z Tomkiem Stachurą. Współautorem Projektu "Santi Odnaleźć Orła".
Celem spotkania jest zaznajomienie was z projektem poszukiwań Orła oraz bardzo gorącym w ostatnim czasie projekcie Wilhelm Gustloff.

SANTI ODNALEŹĆ ORŁA to długofalowy projekt, którego założeniem jest doprowadzenie do odkrycia miejsca spoczynku wraku najsławniejszego chyba okrętu podwodnego Rzeczypospolitej Polskiej ORP „Orzeł” wraz z jego sześćdziesięciotrzy osobową załogą oraz rozwikłanie zagadki przyczyn jego zatonięcia.
Celem projektu jest także odświeżenie pamięci czynów bohaterskiej załogi okrętu, jak i właściwe podkreślenie roli Polskiej Marynarki Wojennej  jaką odegrała w latach II Wojny Światowej dla utrzymania Naszej państwowości. Ważne jest również kultywowanie pamięci o zwykłych marynarzach – członkach załogi okrętu, którzy wznosząc się ponad towarzyszące każdemu człowiekowi ułomności i lęki, dokonali w służbie Ojczyzny czynów nie znajdujących precedensu w historii wojen morskich.

Naszą ekipę stanowią ludzie o przeróżnych pasjach, jednak wszystkich nas połączyła i napędza w dążeniu do celu jedna, ta sama idea. Odnaleźć okręt który przed ponad siedemdziesięciu laty przepadł bez wieści gdzieś na Morzu Północnym i oddać hołd jego załodze, zapisać tym samym ostatnią kartę jego historii.
Krewnym zaś marynarzy przywrócić spokój, którego brakuje każdemu, kto nie zna miejsca spoczynku swych najbliższych.

W skład ekipy poszukiwawczej wchodzi czterech nurków, dwóch hydrografów oraz dwóch historyków. Wspomagają nas filmowcy i fotografowie. Każdy z nas wnosi nadto własne doświadczenia zawodowe, pozwalające na pokonywanie zawsze towarzyszących tego typu ekspedycjom problemów logistycznych, organizacyjnych, technicznych i prawnych. Mimo skrajnych czasem temperamentów, udało się nam stworzyć sprawnie działającą grupę i wierzymy, że razem osiągniemy zamierzony cel.

Do zrealizowania pierwszego etapu poszukiwań, którym była tegoroczna wiosenna wyprawa na Morze Północne przygotowywaliśmy się, można by rzec, latami. Znakomita większość pracy jaka składa się na osiąganie celów takich jak przez nas obrany, odbywa się bowiem nie na pokładzie statku, czy pod wodą, lecz w archiwach, muzeach, bibliotekach, a nierzadko także w czasie spotkań z dziesiątkami ludzi z których każdy może posiadać cząstkę wiedzy, prowadzącej do rozwikłania zagadki.
Należy tylko zadać właściwe pytania i wytrwale dążyć do uzyskania na nie odpowiedzi.

Z zadawania pytań dotyczących losów „Orła” i szukania na nie odpowiedzi, sposób na życie w ciągu ostatnich kilku lat, uczynił sobie historyk dr Hubert Jando. Ma on niemałą zasługę w zarażeniu nas pasją która połączyła naszą ekipę. Wyniki jego wieloletniej pracy naukowej – jest on autorem dysertacji której temat stanowią m.in. hipotezy przyczyn zaginięcia okrętu ORP „Orzeł” – stały się podstawą do zaplanowania przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca prac badawczych, a zwłaszcza podstawą do właściwego określenia rejonu poszukiwań. Obszar na którym prowadziliśmy prace badawcze jest bowiem miejscem w obecnym stanie wiedzy, w ocenie dra Huberta Jando, odpowiadającym najbardziej prawdopodobnej hipotezie przyczyny zatonięcia okrętu, a mianowicie zatopienia w wyniku ataku lotniczego przeprowadzonego ze strony brytyjskich sił powietrznych.

Prawidłowe zaplanowanie zakresu prowadzonych prac pomiarowych wymagało wielomiesięcznej pracy członków ekipy (nie tylko w archiwach, ale i w terenie) celem zdobycia danych o wrakach zalegających wyznaczony rejon, późniejszej analizy pozyskanych danych i ich wstępnej oceny. Precyzyjne określenie celu ekspedycji stanowiło jednak dopiero jeden z etapów. Wyprawę należało bowiem dalej zaplanować logistycznie, dostarczyć do Wielkiej Brytanii na pokład jednostki z której prowadziliśmy pomiary, ponad dwie tony niezbędnego wyposażenia technicznego, i co najważniejsze członków ekipy bez których zrealizowanie całego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe.

Na statku z pokładu którego wykonywaliśmy badania, nad prawidłowym prowadzeniem pomiarów czuwali dr Benedykt Hac oraz Jarosław Nowak (Kostek) – hydrografowie Instytutu Morskiego w Gdańsku z wieloletnim doświadczeniem, odpowiedzialni m.in. za realizację badań pomiarowych także w trakcie wyprawy poszukiwawczej statkiem IMOR w 2008 roku. Zakres, rodzaj i wyniki wykonanych badań szerzej opisane zostały w dziale Poszukiwania – Ekspedycja Santi 2014.

Zdać sobie należy sprawę, iż ekspedycja taka, to nie tylko sama wyprawa, ale to co zdarza się w międzyczasie – badania, zbieranie funduszy, codzienne działania ekipy. Ich ukoronowaniem jest natomiast te kilka dni w roku, gdy zostawiamy wszystko, wchodzimy na pokład statku i możemy skupić się na jednym – osiągnięciu wyznaczonego celu.

Przeprowadzone prace badawcze są zarówno uzupełnieniem działań dotychczasowych wypraw poszukiwawczych, które udawały się na Morze Północne w zamiarze odnalezienia wraku ORP „Orzeł”,  jak i zaczątkiem nowych działań mających na celu weryfikację aktualnych hipotez co do losu „Orła”, które udało się sformułować w czasie jaki upłynął od przeprowadzenia wcześniejszych ekspedycji. Mimo nie odnalezienia wśród zlokalizowanych i zbadanych wraków poszukiwanego polskiego okrętu, każdy kolejny odk

  • 2019-05-15 18:00 - 20:00
  • za free
  • Archiwum
2019-07-06 10:00 Więcej
2019-07-28 10:00 Więcej

Polub nas

Udostępnij

Nigdy nie nurkowałeś?

Dowiedz się jak zacząć podwodną przygodę!

Stronę przegląda się wygodniej trzymając urządzenie poziomo.

Zamknij ten komunikat